1. Se webside

 1. Bitcoin til privatkunder
  Inga Lothbrok
  Der er ingen tvivl om, at konceptet Bitcoins gennem de seneste par år er blevet mere og mere populært, hvilket du som kunde kan drage fordel af: en voksende interesse har nemlig ført til en bedre kurs, hvilket med sandsynlighed også er grunden til, at så mange privatkunder investerer i valutaen. I skrivende stund findes... Skaitykite daugiau
  Der er ingen tvivl om, at konceptet Bitcoins gennem de seneste par år er blevet mere og mere populært, hvilket du som kunde kan drage fordel af: en voksende interesse har nemlig ført til en bedre kurs, hvilket med sandsynlighed også er grunden til, at så mange privatkunder investerer i valutaen. I skrivende stund findes der ikke noget egentlig reglement gældende valutaen bortset fra en direkte udtalelse fra Skat for få år siden, men med den stigende interesse for konceptet, forventer vi, at vi kan se frem til en mere omfattende beskrivelse af hvordan du som privatkunde skal forholde dig. Til forskel fra andre valutaer, foregår Bitcoins udelukkende elektronisk. Der er med andre ord tale om elektroniske penge, hvilket også er grunden til at Bitcoins bliver omtalt som en krypteret valuta. Derudover bliver systemet ikke administreret at nogen egentlig autoritet som sådan, og er i stedet fuldstændig regulerende på egen vis. Det er nemlig medlemmernes handlinger og køb frem og tilbage der afgør, hvilken kurs der er gældende for den pågældende dag – med andre ord kan man altså sige at selve efterspørgslen spiller en stor rolle. Da Bitcoins først kom på markedet i Danmark, var valutaen oprindeligt etableret med henblik på at blive en international betalingsløsning over hele verden – dette bidrager blandt andet til at din kurs er den samme uanset hvor du befinder dig i verden, og på denne måde minimerer du altså de overordnede omkostninger som du uden tvivl kan komme ud for når du veksler til fremmed valuta. Alt om skattelovgivningen og Bitcoins Som vi også nævnte ovenfor, er valutaen altså blevet etableret med formål til at blive brugt som en international betalingsmetode, hvilket har medført at konceptet stort set er den samme som den almindelige og fysiske valuta du bruger i dagligdagen – den eneste forskel er, at Bitcoins udelukkende er elektroniske penge og at du ikke kan hæve dem i hånden. Af samme grund kan man derfor blive friste til at gå ud fra, at skattereglerne omkring Bitcoins er de samme. Til trods for at der endnu ikke eksisterer noget egentligt reglement, har Skat dog tidligere udtalt, at man endnu ikke kan betragte Bitcoins som en egentlig officiel valuta i landet. Dette resulterer også i at den elektroniske valuta altså i skrivende stund ikke hører ind under kursgevinstloven og andre regler der er gældende for fremmed valuta. Derudover skal det også nævnes, at der endnu ikke eksisterer en lovgivning fra Skat og at de ikke har udelukket at anvendelsen af den elektriske valuta kan være så erhvervsmæssigt påvirket, at selve erhvervelsen af valutaen kan indikere et andet formål end brugen som betalingsløsning. Dog har den danske skattemyndighed dog samtidig også udtalt, at de ikke udelukker at selve handlen med Bitcoins kan anvendes på et hobbyplan, hvis der ikke hænder tab i bedriften. Derfor kan de egentlige reglementer mht. skat og angående Bitcoins for privatpersoner resultere i flere forskellige udfoldelser, hvilket i sidste ende afhænger af, hvordan den egentlige anvendelse af valutaen udvikler sig med tiden samt hvor udbredt Bitcoins bliver som betalingsløsning. Så længe at der ikke eksisterer en klarere og mere omfattende udtalelse fra den danske skattemyndighed, kan vi ikke gøre andet end at tage afsæt i det som indtil videre er blevet offentliggjort. Den skattemæssige lovgivning Som udgangspunkt er erhvervelsen af Bitcoins en privat investering, hvilket også er grunden til at eventuelle fortjenester ikke er skattepligtige, og eventuelle tab giver ikke kunden krav på fradrag eller lignende i følge statsskattelovens femte paragraf. Som situationen ser ud nu, tyder det på at det udelukkende er privatpersoner der er omfattet af dette reglement – altså kun når der er tale om privatkunder som bruger betalingsløsningen til private køb eller investeringer. Dog må det forventes at den danske skattemyndighed før eller siden går ind og kigger på den omfattende udvikling som valutaen oplever, især med henblik på de betydelige fortjenester som flere private kunder har vundet gennem den seneste periode. Det kan derfor heller ikke udelukkes at fortjenester af denne størrelse vil gå hen at blive skattepligtige på et senere tidspunkt, men det kan kun tiden vise. Bitcoins og den overordnede lovgivning Lovgivningen når det gælder kursgevinster går som hovedregel ind og beskatter samtlige fortjenester, tab og andre relaterede handlinger på officielle pengeordringer, anden privat eller offentlig gæld samt kontrakter af finansiel natur. Dog har skat dog til dags dato udtalt, at de ikke mener at Bitcoin-konceptet er udarbejdet på en måde, hvor en kreditor er forpligtet til at acceptere valutaen som betaling. Af samme grund fuldføres der blot en handel med Bitcoins, som udregnet i forhold til priserne på egentlig og officiel valutas Det er af samme grund, at den danske skattemyndihed ennu ikke har mulighed for at opkræve skat på potentielle fortjenester og de kan samtidig ikke gå ind og foretage en fratrækning af et potentielt tab forårsaget af Bitcoins efter lovgivningen om kursgevinster. Dette udtalte skat for få år siden, men da Bitcoins stadig er et nyt koncept på markedet og der konstant kommer nye lignende produkter på det finansielle marked, kan det ikke udelukkes at et mere omfattende reglement bliver implementeret i fremtiden. Det bør dog nævnes at der eksisterer nyere produkter på markedet som yderligere hører ind under kursgevinstloven, da der her er tale om egentlige strukturerede varer, hvorfor det også er muligt at beskatte eventuelle fortjenester. Bitcoins og næring Når der tales om næring, menes der en erhvervsrelateret og omfattende omsætning af det gældende aktiv hvor der er henblik på at opnå en form for fortjeneste. Aktivet kan da sælges, og eventuelle tab resulterer i et fradrag. Dette er dog ifølge skattemyndigheden dog kun muligt i tilfælde af at der for eksempel drives en børs, en virksomhed eller i tilfælde af at der handles Bitcoins på andres vegne. Disse hændelser og bedrifter vil dog kunne betragtes som erhvervsrelaterede, hvilket medfører, at erhvervelsen af Bitcoins kan behandles efter andre gældende og relevante skatteregler inden for området. Bitcoins og spekulering Der kan fremlægge en overordnet spekulering i situationer, hvor der er investeret i et aktie med henblik på at opnå eventuelle fortjenester i sidste ende. Ved en vurdering bliver der som hovedregel ofte lagt vægt på en eventuel tidligere praksis, hvor andre fortjenester normalt betragtes som anskaffet hvis der er henblik på spekulation. I skrivende stund eksisterer der endnu ikke en lignende praksis for Bitcoins-konceptet, og af samme grund kan det altså ikke siges med sikkerhed, om en erhvervelse af valutaen skal omfattes spekulation. Som hovedregel opfattes det, at valutaen endnu primært kan betragtes som et spekulationsaktiv fremfor et egentligt betalingsmiddel. Dette gælder i hvert fald for erhvervelser inden for den seneste periode. Af denne grund kan det derfor også forventes, at eventuelle investeringer på nuværende tidspunkt som ikke kan betegnes som en privat handelsbeholdning, bliver underlagt spekulationsbeskatning. For privatpersoner vil dette resultere i en beskatning, og et eventuelt fradrag gives kun som et ligningsmæssigt fradrag, og vil derfor være af lavere værdi end selve beskatning. Statsskattelovens og Bitcoins Der findes yderligere betragtninger som kunne gå hen at blive relevante, herunder blandt andet beskatning efter bestemmelsen om lotteri som også nævnes i skattemyndighedens lovgivning i paragraf fire. Dette indebærer for eksempel kontrakter på terminspraksis. Ved at følge dennenotering, sikrer man en beskatning af eventuelle fortjenester, dog uden at der gives fradrag for potentielle tab. Meget tyder på at denne lovgivning kan træde i kraft for Bitcoin-konceptet og det kan derfor ikke udelukkes at der på et tidspunkt vil blive indført en konkret lovgivning. Afskaffelse af Bitcoins Hvis man vælger at afskaffe sig en eventuel investering og erhvervelse af Bitcoins, skal der bæres i sinde at en potentiel beskatning ved afskaffelse. Da Bitcoins stadig er et nyt fænomen på det finansielle marked, findes der ikke en egentlig lovgivning relateret til konceptet, og som udgangspunkt skal kildeskattelovens paragraf 10, hvorefter en eventuel afskaffelse vil resultere en beskatning af aktiver, som ved en handel skulle have været beskattet. Står man og skal flytte fra Danmark og er indehaver af den elektroniske valuta som hører ind under erhvervet af spekulationsøjemed eller næring, skal der derfor også betales skat af denne fortjeneste, som ved en egentlig handel. Konklusion Der findes en oprigtig problematik relateret til det skattemæssige koncept når det gælder Bitcoins, og den egentlige lovgivning for privatpersoner bliver baseret på, hvad den politiske og officielle holdning til denne kryptovaluta egentlig er. Samtidig mangles der en konkret udtalelse fra den danske skattemyndighed eller andre relevante myndigheder, som kan gøre det klart, hvordan privatpersoner skal forholde sig. Indtil andet altså er opgivet, må privatpersoner dog regne med at blive beskattet for eventuelle fortjenester, hvis der er udvist en vis form for aktivitet gennem perioder med prisstigninger. Tiden kan kun vise om privatpersoner vil kunne gøre krav på et eventuelt fradrag for tab, men sandsynligheden for dette må betragtes som minimal, da det kan betragtes som en svær opgave for den danske skat og told at holde styr på transaktionernes omfatning m.m. Står du med relevante spørgsmål angående enten tab eller fortjenester mht. Bitcoins eller lignende kryptovalutaer, anbefaler vi at du tager kontakt til din revisor eller Skatteafdelingen.

  Bitcoin til privatkunder

  iqoption logo small

  Der er ingen tvivl om, at konceptet Bitcoins gennem de seneste par år er blevet mere og mere populært, hvilket du som kunde kan drage fordel af: en voksende interesse har nemlig ført til en bedre kurs, hvilket med sandsynlighed også er grunden til, at så mange privatkunder investerer i valutaen. I skrivende stund findes der ikke noget egentlig reglement gældende valutaen bortset fra en direkte udtalelse fra Skat for få år siden, men med den stigende interesse for konceptet, forventer vi, at vi kan se frem til en mere omfattende beskrivelse af hvordan du som privatkunde skal forholde dig.

  Til forskel fra andre valutaer, foregår Bitcoins udelukkende elektronisk. Der er med andre ord tale om elektroniske penge, hvilket også er grunden til at Bitcoins bliver omtalt som en krypteret valuta. Derudover bliver systemet ikke administreret at nogen egentlig autoritet som sådan, og er i stedet fuldstændig regulerende på egen vis. Det er nemlig medlemmernes handlinger og køb frem og tilbage der afgør, hvilken kurs der er gældende for den pågældende dag – med andre ord kan man altså sige at selve efterspørgslen spiller en stor rolle.

  Da Bitcoins først kom på markedet i Danmark, var valutaen oprindeligt etableret med henblik på at blive en international betalingsløsning over hele verden – dette bidrager blandt andet til at din kurs er den samme uanset hvor du befinder dig i verden, og på denne måde minimerer du altså de overordnede omkostninger som du uden tvivl kan komme ud for når du veksler til fremmed valuta.

  Alt om skattelovgivningen og Bitcoins

  Som vi også nævnte ovenfor, er valutaen altså blevet etableret med formål til at blive brugt som en international betalingsmetode, hvilket har medført at konceptet stort set er den samme som den almindelige og fysiske valuta du bruger i dagligdagen – den eneste forskel er, at Bitcoins udelukkende er elektroniske penge og at du ikke kan hæve dem i hånden. Af samme grund kan man derfor blive friste til at gå ud fra, at skattereglerne omkring Bitcoins er de samme.

  Til trods for at der endnu ikke eksisterer noget egentligt reglement, har Skat dog tidligere udtalt, at man endnu ikke kan betragte Bitcoins som en egentlig officiel valuta i landet. Dette resulterer også i at den elektroniske valuta altså i skrivende stund ikke hører ind under kursgevinstloven og andre regler der er gældende for fremmed valuta.

  Derudover skal det også nævnes, at der endnu ikke eksisterer en lovgivning fra Skat og at de ikke har udelukket at anvendelsen af den elektriske valuta kan være så erhvervsmæssigt påvirket, at selve erhvervelsen af valutaen kan indikere et andet formål end brugen som betalingsløsning. Dog har den danske skattemyndighed dog samtidig også udtalt, at de ikke udelukker at selve handlen med Bitcoins kan anvendes på et hobbyplan, hvis der ikke hænder tab i bedriften.

  Derfor kan de egentlige reglementer mht. skat og angående Bitcoins for privatpersoner resultere i flere forskellige udfoldelser, hvilket i sidste ende afhænger af, hvordan den egentlige anvendelse af valutaen udvikler sig med tiden samt hvor udbredt Bitcoins bliver som betalingsløsning. Så længe at der ikke eksisterer en klarere og mere omfattende udtalelse fra den danske skattemyndighed, kan vi ikke gøre andet end at tage afsæt i det som indtil videre er blevet offentliggjort.

  Den skattemæssige lovgivning

  Som udgangspunkt er erhvervelsen af Bitcoins en privat investering, hvilket også er grunden til at eventuelle fortjenester ikke er skattepligtige, og eventuelle tab giver ikke kunden krav på fradrag eller lignende i følge statsskattelovens femte paragraf.

  Som situationen ser ud nu, tyder det på at det udelukkende er privatpersoner der er omfattet af dette reglement – altså kun når der er tale om privatkunder som bruger betalingsløsningen til private køb eller investeringer. Dog må det forventes at den danske skattemyndighed før eller siden går ind og kigger på den omfattende udvikling som valutaen oplever, især med henblik på de betydelige fortjenester som flere private kunder har vundet gennem den seneste periode. Det kan derfor heller ikke udelukkes at fortjenester af denne størrelse vil gå hen at blive skattepligtige på et senere tidspunkt, men det kan kun tiden vise.

  Bitcoins og den overordnede lovgivning

  Lovgivningen når det gælder kursgevinster går som hovedregel ind og beskatter samtlige fortjenester, tab og andre relaterede handlinger på officielle pengeordringer, anden privat eller offentlig gæld samt kontrakter af finansiel natur.

  Dog har skat dog til dags dato udtalt, at de ikke mener at Bitcoin-konceptet er udarbejdet på en måde, hvor en kreditor er forpligtet til at acceptere valutaen som betaling. Af samme grund fuldføres der blot en handel med Bitcoins, som udregnet i forhold til priserne på egentlig og officiel valutas

  Det er af samme grund, at den danske skattemyndihed ennu ikke har mulighed for at opkræve skat på potentielle fortjenester og de kan samtidig ikke gå ind og foretage en fratrækning af et potentielt tab forårsaget af Bitcoins efter lovgivningen om kursgevinster.

  Dette udtalte skat for få år siden, men da Bitcoins stadig er et nyt koncept på markedet og der konstant kommer nye lignende produkter på det finansielle marked, kan det ikke udelukkes at et mere omfattende reglement bliver implementeret i fremtiden.

  Det bør dog nævnes at der eksisterer nyere produkter på markedet som yderligere hører ind under kursgevinstloven, da der her er tale om egentlige strukturerede varer, hvorfor det også er muligt at beskatte eventuelle fortjenester.

  Bitcoins og næring

  Når der tales om næring, menes der en erhvervsrelateret og omfattende omsætning af det gældende aktiv hvor der er henblik på at opnå en form for fortjeneste. Aktivet kan da sælges, og eventuelle tab resulterer i et fradrag.
  Dette er dog ifølge skattemyndigheden dog kun muligt i tilfælde af at der for eksempel drives en børs, en virksomhed eller i tilfælde af at der handles Bitcoins på andres vegne. Disse hændelser og bedrifter vil dog kunne betragtes som erhvervsrelaterede, hvilket medfører, at erhvervelsen af Bitcoins kan behandles efter andre gældende og relevante skatteregler inden for området.

  Bitcoins og spekulering

  Der kan fremlægge en overordnet spekulering i situationer, hvor der er investeret i et aktie med henblik på at opnå eventuelle fortjenester i sidste ende. Ved en vurdering bliver der som hovedregel ofte lagt vægt på en eventuel tidligere praksis, hvor andre fortjenester normalt betragtes som anskaffet hvis der er henblik på spekulation. I skrivende stund eksisterer der endnu ikke en lignende praksis for Bitcoins-konceptet, og af samme grund kan det altså ikke siges med sikkerhed, om en erhvervelse af valutaen skal omfattes spekulation.

  Som hovedregel opfattes det, at valutaen endnu primært kan betragtes som et spekulationsaktiv fremfor et egentligt betalingsmiddel. Dette gælder i hvert fald for erhvervelser inden for den seneste periode. Af denne grund kan det derfor også forventes, at eventuelle investeringer på nuværende tidspunkt som ikke kan betegnes som en privat handelsbeholdning, bliver underlagt spekulationsbeskatning.

  For privatpersoner vil dette resultere i en beskatning, og et eventuelt fradrag gives kun som et ligningsmæssigt fradrag, og vil derfor være af lavere værdi end selve beskatning.

  Statsskattelovens og Bitcoins

  Der findes yderligere betragtninger som kunne gå hen at blive relevante, herunder blandt andet beskatning efter bestemmelsen om lotteri som også nævnes i skattemyndighedens lovgivning i paragraf fire. Dette indebærer for eksempel kontrakter på terminspraksis.

  Ved at følge dennenotering, sikrer man en beskatning af eventuelle fortjenester, dog uden at der gives fradrag for potentielle tab. Meget tyder på at denne lovgivning kan træde i kraft for Bitcoin-konceptet og det kan derfor ikke udelukkes at der på et tidspunkt vil blive indført en konkret lovgivning.

  Afskaffelse af Bitcoins

  Hvis man vælger at afskaffe sig en eventuel investering og erhvervelse af Bitcoins, skal der bæres i sinde at en potentiel beskatning ved afskaffelse. Da Bitcoins stadig er et nyt fænomen på det finansielle marked, findes der ikke en egentlig lovgivning relateret til konceptet, og som udgangspunkt skal kildeskattelovens paragraf 10, hvorefter en eventuel afskaffelse vil resultere en beskatning af aktiver, som ved en handel skulle have været beskattet.

  Står man og skal flytte fra Danmark og er indehaver af den elektroniske valuta som hører ind under erhvervet af spekulationsøjemed eller næring, skal der derfor også betales skat af denne fortjeneste, som ved en egentlig handel.

  Konklusion

  Der findes en oprigtig problematik relateret til det skattemæssige koncept når det gælder Bitcoins, og den egentlige lovgivning for privatpersoner bliver baseret på, hvad den politiske og officielle holdning til denne kryptovaluta egentlig er. Samtidig mangles der en konkret udtalelse fra den danske skattemyndighed eller andre relevante myndigheder, som kan gøre det klart, hvordan privatpersoner skal forholde sig.

  Indtil andet altså er opgivet, må privatpersoner dog regne med at blive beskattet for eventuelle fortjenester, hvis der er udvist en vis form for aktivitet gennem perioder med prisstigninger. Tiden kan kun vise om privatpersoner vil kunne gøre krav på et eventuelt fradrag for tab, men sandsynligheden for dette må betragtes som minimal, da det kan betragtes som en svær opgave for den danske skat og told at holde styr på transaktionernes omfatning m.m.

  Står du med relevante spørgsmål angående enten tab eller fortjenester mht. Bitcoins eller lignende kryptovalutaer, anbefaler vi at du tager kontakt til din revisor eller Skatteafdelingen.

  Din kapital kan være i fare

Top 10 brokerliste

 • Broker
 • Min. indskud
 • Højeste afkast
 • Anmeldelser
 • fxmasterbot logo small
 • $250
 • -
 • FXMasterBot
 • iqoption logo small
 • $10
 • 91%*
 • IQoption
 • highlow logo small
 • $10
 • 90%
 • HighLow
 • binary.com logo small
 • $5
 • 100%
 • Binary.com
 • ayrex lofo 200
 • $5
 • 85%
 • Ayrex
 • etoro logo small
Din kapital kan være i fare